iLAIK table 160 - white / rounded / white

€3.680,00

iLAIK extendable table
- 160/240 x 80 x 76 cm (LxWxH)
- Table top painted white
- Rounded shape
- Feet painted white